مجله حامی نو

خدمات

طراحی پلان های دانشجویی
طراحی پلان های دانشجویی
طراحی نما و مقطع از روی پلان
طراحی نما و مقطع از روی پلان
رندر وی ری اسکچآپ Vray
رندر وی ری اسکچآپ Vray
طراحی حجم سه بعدی در نرم افزار اسکچآپ
طراحی حجم سه بعدی در نرم افزار اسکچآپ
تبدیل نقشه های مدادی و دستی به فایل اتوکد و اسکچاپ
تبدیل نقشه های مدادی و دستی به فایل اتوکد و اسکچاپ
شیت بندی معماری در فتوشاپ
شیت بندی معماری در فتوشاپ
تبدیل نقشه مدادی یا فایل اتوکد به حجم اولیه در اسکچآپ
تبدیل نقشه مدادی یا فایل اتوکد به حجم اولیه در اسکچآپ
1
تبلیغ با میترا نت