مجله حامی نو

طراحی نما و مقطع از روی پلان

طراحی نما و مقطع از روی پلان
در روند طراحی معماری دانشجویان همواره با کمبود وقت مواجه هستند و رسم نماها و مقاطع از موضوعات وقت گیر در تحویل پروژه ها محسوب می شود.

به دلیل وقت گیر بودن طراحی نماها و مقاطع، در سایت این امکان تعریف شده که پلان ها از طرف شما ارسال شود و مشاوران ما با طراحی نماها و مقاطع در قالب اتوکد به پیشرفت کار شما کمک کنند، لذا در این مورد تمهیداتی در نظر گرفته شده، بدین شرح که : شما از طریق کلید پشتیبانی در پایین سایت ( سمت راست ) موضوع درخواست و فایل های مرتبط با آن را ارسال می کنید. مشاوران ما درخواست شما را بررسی کرده و مدت زمان مورد نیاز به همراه هزینه ی محاسبه شده را توسط ایمیل برای شما ارسال خواهند کرد. سپس در صورت موافق بودن، شما می بایست هزینه ی خدمات مورد نظر را از طریق „درگاه پرداخت آنلاین„ سایت، واریز کرده و درخواست شما پس از انجام طبق توافق برای شما از طریق ایمیل وارد شده ارسال خواهد شد.

به علت اینکه تمامی مکاتبات مورد نظر از طریق ایمیل انجام خواهند شد، لذا در هنگام وارد کردن آدرس ایمیل نهایت توجه را مبذول دارید و مرتباً به بررسی آن بپردازید.

تبلیغ با میترا نت