مقاله های سازه و تاسیسات | سازه در معماری , ستون گذاری , سازه نوین , تاسیسات الکتریکی

ورود به حساب دسترسی سریع

مقاله های سازه و تاسیسات

سقف های عرشه فولادی سقف های عرشه فولادی
روانگرایی خاک روانگرایی خاک
جوشکاری فراصوتی جوشکاری فراصوتی
نکاتی درباره دودکش ها نکاتی درباره دودکش ها
انواع سقف انواع سقف
عناصر باربر و نقش عملکرد آن ها عناصر باربر و نقش عملکرد آن ها
پی های ساختمانی پی های ساختمانی
طراحی عملکردی در مهندسی سازه‎ و تاثیر آن بر طراحی معماری طراحی عملکردی در مهندسی سازه‎ و تاثیر آن بر طراحی معماری
انواع ساختمان انواع ساختمان
طراحی لرزه ای بادبندهای کمانش ناپذیر طراحی لرزه ای بادبندهای کمانش ناپذیر
سازه های کابل معلق، سازه های معلق با کابل مضاعف سازه های کابل معلق، سازه های معلق با کابل مضاعف
زمین شناسی مهندسی زمین شناسی مهندسی
شمع کوبی بتنی شمع کوبی بتنی
طراحی سیستم ارزیابی ریسک و مدیریت بحران در بخش حمل و نقل ریلی طراحی سیستم ارزیابی ریسک و مدیریت بحران در بخش حمل و نقل ریلی
تعیین عوامل سازه ای/ ساختمانی موثر درآسیب پذیری بافت كهن شهری زنجان تعیین عوامل سازه ای/ ساختمانی موثر درآسیب پذیری بافت كهن شهری زنجان
بررسی اشکالات چادرهای موجود برای اسکان موقت بازماندگان زلزله در ایران بررسی اشکالات چادرهای موجود برای اسکان موقت بازماندگان زلزله در ایران
بهره گیری از طبیعت برای آموزش موثر درس ایستایی در رشته معماری در ایران بهره گیری از طبیعت برای آموزش موثر درس ایستایی در رشته معماری در ایران
ضرورت همسازی سازه و معماری در معماری معاصر ضرورت همسازی سازه و معماری در معماری معاصر
نماد اعتماد ملی
1