مقاله های سازه و تاسیسات | سازه در معماری , ستون گذاری , سازه نوین , تاسیسات الکتریکی

حساب کاربری ورود به حساب کاربری دسته بندی محتوادسته بندی محتوا

مقاله های سازه و تاسیسات

طراحی لرزه ای بادبندهای کمانش ناپذیر طراحی لرزه ای بادبندهای کمانش ناپذیر
سازه های کابل معلق، سازه های معلق با کابل مضاعف سازه های کابل معلق، سازه های معلق با کابل مضاعف
زمین شناسی مهندسی زمین شناسی مهندسی
شمع کوبی بتنی شمع کوبی بتنی
طراحی سیستم ارزیابی ریسک و مدیریت بحران در بخش حمل و نقل ریلی طراحی سیستم ارزیابی ریسک و مدیریت بحران در بخش حمل و نقل ریلی
تعیین عوامل سازه ای/ ساختمانی موثر درآسیب پذیری بافت كهن شهری زنجان تعیین عوامل سازه ای/ ساختمانی موثر درآسیب پذیری بافت كهن شهری زنجان
بررسی اشکالات چادرهای موجود برای اسکان موقت بازماندگان زلزله در ایران بررسی اشکالات چادرهای موجود برای اسکان موقت بازماندگان زلزله در ایران
بهره گیری از طبیعت برای آموزش موثر درس ایستایی در رشته معماری در ایران بهره گیری از طبیعت برای آموزش موثر درس ایستایی در رشته معماری در ایران
ضرورت همسازی سازه و معماری در معماری معاصر ضرورت همسازی سازه و معماری در معماری معاصر
علل عدم پایداری ساختمان های مسكونی روستایی در برابر زلزله علل عدم پایداری ساختمان های مسكونی روستایی در برابر زلزله
آسیب شناسی ساختمان آسیب شناسی ساختمان
مقاوم سازی قاب فولادی خمشی متوسط با میراگر TADAS مقاوم سازی قاب فولادی خمشی متوسط با میراگر TADAS
قالب متکی بر هوا ، پیشرفت های نوین در اجرای پوسته های گنبدی قالب متکی بر هوا ، پیشرفت های نوین در اجرای پوسته های گنبدی
آسیب شناسی ساختمان آسیب شناسی ساختمان
استفاده از مواد گیاهی در صنعت ساختمان، مورد مطالعه: نی استفاده از مواد گیاهی در صنعت ساختمان، مورد مطالعه: نی
ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای سازه فولادی با مهاربند واگرا بر اساس دستورالعمل بهسازی لرزه ای موجود ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای سازه فولادی با مهاربند واگرا بر اساس دستورالعمل بهسازی لرزه ای موجود
بررسی آسیب های ناشی از اجرای نامناسب در ساختمان های خسارت دیده از زلزله منطقه قائنات بررسی آسیب های ناشی از اجرای نامناسب در ساختمان های خسارت دیده از زلزله منطقه قائنات
روش های عایق کردن حرارتی مسکن روش های عایق کردن حرارتی مسکن
نماد اعتماد ملی
بستن
1