مقاله های منظر | باغ ایرانی , منظرسازی , پردیس ایرانی , حیاط مرکزی

حساب کاربری ورود به حساب کاربری دسته بندی محتوادسته بندی محتوا

مقاله های منظر

طراحی سایه در فضای باز طراحی سایه در فضای باز
طراحی خلاقانه ی زمین های بازی طراحی خلاقانه ی زمین های بازی
باغ ایرانی تمثیلی از بهشت با تاکید بر ارزش های باغ ایرانی دوران صفوی باغ ایرانی تمثیلی از بهشت با تاکید بر ارزش های باغ ایرانی دوران صفوی
بازسازی نقشه باغ شمال تبریز بر اساس اسناد و مدارک تاریخی دوره قاجار بازسازی نقشه باغ شمال تبریز بر اساس اسناد و مدارک تاریخی دوره قاجار
مستندسازی منظر باستانی تخت جمشید مستندسازی منظر باستانی تخت جمشید
پاویون موقت هاید پارک لندن پاویون موقت هاید پارک لندن
جایگاه آب و آبنما در پارک های شهری جایگاه آب و آبنما در پارک های شهری
تحلیلی پیرامون برنامه ریزی و طراحی اکوپارک های رود کناری تحلیلی پیرامون برنامه ریزی و طراحی اکوپارک های رود کناری
اصول و راهکارهای طراحی منظر فرا صنعت اصول و راهکارهای طراحی منظر فرا صنعت
نماد گرايى باغ ايرانى در دوره اسلامى نماد گرايى باغ ايرانى در دوره اسلامى
فرش باغي فرش باغي
الگوی حرکت سایه و طراحی سایت الگوی حرکت سایه و طراحی سایت
تحلیل علت های وجودی ساخت باغ ایرانی تحلیل علت های وجودی ساخت باغ ایرانی
نمونه های طراحی متفاوت از استخر و آبنما در حیاط نمونه های طراحی متفاوت از استخر و آبنما در حیاط
باغ و باغشهر ایرانی؛ تمثیل مینویی و مینایی، در گردون سپهر باغ و باغشهر ایرانی؛ تمثیل مینویی و مینایی، در گردون سپهر
باغ های رنسانس اولیه باغ های رنسانس اولیه
عامل هویت بخش در شکل گیری منظر شهر نوش آباد عامل هویت بخش در شکل گیری منظر شهر نوش آباد
ﻃﺮاﺣﻲ ﻓﻀﺎي ﺑﺎز ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ پاک اندیشان ﻃﺮاﺣﻲ ﻓﻀﺎي ﺑﺎز ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ پاک اندیشان
نماد اعتماد ملی
بستن
1